#search{width:330px; border:none;background:transparent;height:32px;padding:0;text-align:left;overflow:hidden;border-left:1px solid #BBB} #search #s{width:70%; background:none;color:#3F3F3F;border:0;padding:4px;margin:3px 0 0 12px;float:left} #search .search-image{border:0;vertical-align:top;float:right;margin:8px 4px 0 2px} #search-wrap{padding:15px 0} .topsearch #search{margin-top:0;margin-bottom:0} ='ltr' id='wrapper'>

Pages

Kumpulan Contoh Puisi Cinta Romantis

Kumpulan Puisi Cinta Galau, Kata Bijak Mutiara, Puisi Guru, Alam, lingkungan sekolah, hidup dalam bahasa inggris

Contoh Puisi Lama, Ciri ciri dan Pengertiannya

Contoh Puisi Lama | Dalam tata sastra Indonesia, kita telah mengenal adanya puisi baru dan puisi lama. Puisi lama jelas merupakan puisi yang lazim lahir dan muncul sejak zaman dahulu serta telah digunakan sejak jaman - jaman kerajaan. Puisi lama telah menjadi warisan kebudayaan Indonesia dan seringkali di gunakan untuk upacara - upacara adat khususnya pantun yang di gunakan ketika adanya pernikahan.

Contoh Puisi Lama, Ciri ciri dan Pengertiannya

Dalam khasanah sastra Indonesia, Pengertian puisi lama adalah puisi yang terikat dengan rima, atau jumlah baris yang kemudian padat makna. Rima sendiri merupakan bunyi akhiran yang tersusun. Untuk Pantun misalnya biasanya memiliki rima AB, AB dan memiliki jumlah baris yaitu empat. Adapun contoh puisi lama beserta jenis - jenisnya dapat anda pelajari di bawah ini.

Aturan  Puisi Lama
 • Terikat dengan jumlah baris, apakah 2, 4 atau lebih
 • Terikat dengan jumlah suku kata
 • Terikat dengan rima
 • Terikat aturan jumlah baris pada satu bait
 • Terikat dengan irama
Ciri - Ciri Puisi Lama
 • Puisi kerakyatan yang biasanya tidak dikenal siapa pengarangnya atau anonim
 • Tidak seperti puisi baru, puisi lama tersebar secara lisan sehingga masuk kedalam jenis sastra lisan
 • Tidak sebebas puisi baru yang sering mengabaikan aturan - aturan, puisi lama terikat pada aturan - aturan seperti persajakan, jumlah suku kata dan lain - lain.

Macam - Macam Puisi Lama

 1. Pantun
  Pantun merupakan puisi lama yang memiliki jumlah baris 4 dan terdiri dari 2 baris pertama sampiran dan dua baris terakhir isi.
  Ciri - Ciri Pantun :
  • Memiliki empat baris
  • Memiliki rima atau persajakan abab
  • Jumlah suku kata tiap baris adalah 8-12
  • Dua baris pertama adalah sampiran dan dua baris kedua adalah isi

  Contoh Pantun

  Jika ada mawar di padang
  Kupetik ditengah malam
  Wahai putri berwajah terang
  Cintamu Membuatku Tenggelam
Buah Kecapi
Buah Rambutan
Jangan Ngaku Cinta Nabi
Kalau ibdahnya masih serabutan

 1. Mantra adalah puisi atau syair yang dipercaya memiliki kekuatan ghaib.

  Ciri - ciri
  • Memiliki rima abc abc, abcde, abcde
  • Dipercaya memiliki kekuatan ghaib
  • Bersifat misterius
  • Adanya metafora
  • Adanya perulangan
  • Bersifat Esoferik

  Contoh :
  Manunggaling Kawula Gusti
  Ya Murubing Bumi
  Sirku Sir Sang Hyang Widi
  Kinasih kang asih

   
 2. Karmina
  Merupakan puisi lama yang terdiri dari dua baris dan memiliki rima aa atau bb
  Ciri - ciri :
  • Terdiri dari dua baris
  • Memiliki rima AA, atau BB
  • Tema bersifat epik atau kepahlawanan
  • Tidak ada sampiran melainkan semuanya adalah isi
  • Setiap frasa ditandai dengan koma dan diakhiri dengan titik

  Contoh :
  Lukamu adalah lukaku, Ditahan di Dalam Kalbu
  Tetaplah maju, meski tak tahu yang dituju

  4. Seloka
  Seloka hampir mirip dengan pantun namun memiliki rima yang berbeda. Dalam hal ini, jumlah baris seloka seringkali lebih dari 4.
  contoh :
  Nafas Kambing di Padang Senja
  Dibawa gerobak buntung
  Sungguh indah pandangan syurga
  Wahai engkau wanita berkerudung

  Contoh Seloka
  5. Gurindam
  Gurindam adalah  puisi yang  lama yang berisikan 2 baris tap bait, bersajak atau memiliki rima a-a-a-a,sementara isinya nasihat
  Ciri-ciri gurindam :
  Kurang pikir kurang siasat (a)
  Tentu dirimu akan tersesat (a)
  Barang siapa tinggalkan sembahyang ( b )
  Bagai rumah tiada bertiang ( b )
  Jika suami tiada berhati lurus ( c )
  Istri pun kelak menjadi kurus ( c 
  Contoh dan Pengertian Gurindam
 6. Syair
Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris, bersajak a-a-a-a, berisi nasihat atau cerita
Contoh :

Ciri-ciri syair
Ø Terdiri dari 4 baris
Ø Berirama aaaa
Ø Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair

Contoh : 

Pada zaman dahulu kala (a)
Tersebutlah sebuah cerita (a)
Sebuah negeri yang aman sentosa (a)
Dipimpin sang raja nan bijaksana (a)


Pada zaman kerajaan inggris
Ada sebuah keris
Memiliki kekuatan Megis
Dapat Menangis

7. Talibun
Talibun adalah sejenis pantun namun memiliki jumlah baris yang genap seperti 6, 8, 10 dst.

Pengertian dan contoh Talibun

Ciri-ciri:
 • Jumlah barisnya lebih dari empat baris, tetapi harus genap misalnya 6, 8, 10 dan seterusnya. 
 •  Jika satu bait berisi enam baris, susunannya tiga sampiran dan tiga isi.
 • Jika satu bait berisi delapan baris, susunannya empat sampiran dan empat isi. 
 • Apabila enam baris sajaknya a – b – c – a – b – c. 
 • Bila terdiri dari delapan baris, sajaknya a – b – c – d – a – b – c – d
Contoh :
Jauh dimata Jangan di Pandang
Jauh Dihati jangan di Sakiti
Jauh DI badan jangan di sentuh
Kalau dosa terus di tambang
Walau mati itu pasti
Tanda hatimu rapuh

Panakik pisau siraut
Ambil galah batang lintabung
Silodang ambil untuk niru
Yang setitik jadikan laut
Yang sekapal jadikan gunung
Alam terkembang jadikan guru
Bagaimana apakah kini anda sudah paham mengenai contoh puisi lama beserta ciri - cirinya?
Semoga penjelasan mengenai puisi lama ini dapat menambah khasanah kamu dalam memahami contoh puisi lama.

Back To Top
close